Stolichnaya Blueberi

Vodka | FlavoredRelated Items